Menu
Menu

Disclaimer

Disclaimer

Mafico werkt hard aan de relatie met haar klanten en eindgebruikers. Mafico wil echter wel benadrukken dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die voortkomt uit onjuist verstrekte informatie op de website van Mafico of andere platformen onder het beheer van Mafico of van derden. 

Producten en garantie

Mafico geeft uitsluitend garantie op de door Mafico geleverde producten in de Benelux volgens de condities zoals deze door de fabrikant en Mafico zijn bepaald. Daarnaast dient elke klant van Mafico kennis te nemen van het eigendomsvoorbehoud;  Alle producten blijven eigendom van Mafico zolang de door Mafico gefactureerde prijs niet is voldaan. Mafico behoudt zich het recht om alle geleverde goederen direct op te kunnen eisen.

Portal

Op het Mafico Dealer Portaal zijn de algemene voorwaarden van Mafico BV en Mafico Audio-Video BV van toepassing. De op dit moment geldende prijslijst is in alle gevallen leidend. Aan de getoonde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde voorraden en prijzen zijn onder voorbehoud. De eventuele betalingskorting wordt alleen getoond op de factuur die na levering van de bestelling zal worden verzonden. De orderbevestiging en de factuur die bij deze bestelling bijgevoegd is, tonen netto prijzen. Hierin zijn uw afgesproken condities reeds verwerkt.