privacy policy

Contents

 1. Introduction
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Contactformulier
 4. Supportformulier
 5. Publicatie
 6. Speciale persoonsgegevens
 7. Verstrekking aan derden
 8. Cookies
 9. Google analytics
 10. Beveiliging
 11. Bewaartermijnen
 12. Website van derden
 13. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 14. Inzage en wijzigen van je gegevens
 15. Autoriteit persoonsgegevens

Via onze support- en salespagina worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Mafico acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

– we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina;
– we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– we je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
– we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen;
– we je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
– Mafico de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webformulieren verkrijgen we bepaalde gegevens van jou als bezoeker. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres


3. Contactformulier

We bieden via onze webpagina de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen en contact op te kunnen nemen met het antwoord. Je kiest zelf welke aanvullende gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden enkel in op de mailserver bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden niet in een database opgeslagen.


4. Supportformulier

We bieden via onze webpagina de mogelijkheid om support aan te vragen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen en contact op te kunnen nemen met het antwoord. Je kiest zelf welke aanvullende gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard in het CRM van Mafico zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


5. Publicatie

We publiceren je gegevens niet. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt.


6. Speciale persoonsgegevens

Op de locatie van Mafico, (Dorsvloerweg 897, 2661MN te Bergschenhoek ) is het mogelijk dat er zichtbaar gefilmd wordt. Het doel van de camera’s is om diefstal en beschadiging van eigendommen van Mafico tegen te gaan. Daarnaast zijn de camera’s ook geplaatst vanuit een veiligheidsoogpunt ter bescherming van iedereen op locatie en de bezoekers van ons bedrijf. Op de beelden die met de camera’s zijn gemaakt geldt het AVG-privacy recht.


7. Verstrekking aan derden

We verstrekken jouw gegevens niet aan anderen. Je gegevens kunnen enkel door het personeel van Mafico gebruikt worden.


8. Changes to this Privacy Statement

Mafico reserves the right to make changes to this privacy statement. The most recent modification date is listed at the top of this statement.


9. Cookies

Mafico heeft een cookiemelding geïmplementeerd om je op de hoogte te stellen van het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


10. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.


11. Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarnaast bewaren wij de gegevens die wij ontvangen niet langer dan strikt noodzakelijk zoals beschreven onder bewaartermijnen.


12. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.


13. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Mafico kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


14. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mafico behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bovenaan deze verklaring staat de meest recente wijzigingsdatum.


15. Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via info@mafico.com of 010 4148426.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


16. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. lol